RADGIVER ACCOUNTANCY

Radgiver is een modern accountantskantoor waarbij het inzicht centraal staat. Alleen op basis van inzicht kunt u weloverwogen de beste beslissingen nemen.

Waarom RADGIVER?

Inzicht

Om de juiste beslisingen te nemen is inzicht noodzakelijk.

Deskundig

Wij zijn uiteraard deskundig. Door training en scholing blijven wij op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Betrokken

Zonder betrokkenheid is in onze visie geen goede dienstverlening mogelijk.

 

Digitalisering

Effectief door verregaande automatisering.

Efficient

Lijnen zijn kort en afspraak is afpraak.

Prijs

Onze prijs/kwaliteit verhouding is prima.

Accountancy

Onder accountancy verstaan wij onder meer:

Verzorgen administratie

Samenstellen jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Uitvoeren van adviesopdrachten

Tussentijdse cijfers

Verzorgen van fiscale aangiften

Geven van fiscaal advies


Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met moderne technologie├źn. Zo werken wij bijvoorbeeld het liefst in de cloud. Hierdoor heeft u online toegang tot uw rapportages.

Detacheringen

Organisaties zijn altijd in beweging. Dit kan zijn door het opstarten van nieuwe activiteiten, het afstoten van activiteiten, het aanboren van nieuwe markten of het inrichten van nieuwe organisatievormen. Doordat organisaties in beweging zijn, bewegen ook de mensen in deze organisaties. Dit kan zorgen voor frictie tussen de gewenste activiteiten en de huidige bezetting.

De kracht van RADGIVER ligt in het oplossen van deze frictie.

De kenmerken van RADGIVERS

Zijn betrouwbaar

Kunnen zelfstandig werken

Geven gevraagd en ongevraagd advies

Zijn mens- en organisatie gericht

Kunnen goed in een team werken

Zijn vakkundig

 

Internal Audit

Uw organisatie werkt volgens vastgestelde procedures en (wettelijke) richtlijnen. Wij kunnen u ondersteunen bij de controle op de juiste naleving. Radgiver Internal Audit en Control heeft een samenwerkingsverband met Drs. G.J. Schouten R.A. Internal Audit en Control.

Wij voeren gedurende het hele jaar diverse internal audits uit.
Uiteraard rapporteren wij na elke controle uitgebreid onze bevindingen in een assurance rapport.
Uw accountant maakt bij de jaarrekeningcontrole gebruik van onze conclusies.

Wij kunnen onder meer de volgende internal audits uitvoeren:

Rechtmatigheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Rechtmatigheid bestedingen van re-integratie

Rechtmatigheid verleende subsidies cultuur

Rechtmatigheid leerlingenvervoer

Rechtmatigheid uitkering Jeugdbijdragen

Rechtmatigheid inkomensdeel PW, IOAW/IOAZ/Bbz

Maatwerk audits

ICT Beveiliging

ICT is onmisbaar. Uitval van ICT zorgt vaak voor problemen.
Daarnaast is er nog het risico van onbevoegde toegang.
Hoe is uw ICT beveiligd? Voldoet dit nog aan de huidige eisen?
Is uw licentiebeheer op orde?
Radgiver werkt samen met Capteur.

Capteur kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.
Voor meer informatie zie: website Capteur

Zo werken wij

1

Intake gesprek met U en uw ICT medewerker

2

Beoordelen van de vastleggingen

3

Beoordelen van de gehanteerde procedures

4

Beoordelen van de logbestanden

5

Toegangscheck

6

Uitbrengen en bespreken van ons IT rapport

Het laatste nieuws

 

Infowijzers

 

Neem contact op

Heeft u vragen over de diensten van Radgiver of wilt u meer informatie. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Telefoon

050 2112626

Adres

Hooghoudtstraat 2
9723TG Groningen

Email

info@radgiver.nl

Hooghoudtstraat 2
Groningen, Nederland
050 2112626
info@radgiver.nl

Open in Google Maps